Email маркетинг

Email маркетинга е известен като един от най-евтичните похвати за набиране на нови клиенти и за комуникация с настоящите клиенти. Именно това го прави и един от инструментите, който изисква специално внимание.